Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς"

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
(α) της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και
(β) της Μηχανικής της Διοίκησης.
Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Συνημμένα αρχεία