Διαδικασία Υλοποίησης Ταχύρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Α.Π.Θ.

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε : "Την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών στο επάγγελμα του ξεναγού με φορέα υλοποίησης το ΑΠΘ και τόπο τις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων από τις 27 Μαϊου έως τις 26 Ιουλίου 2013.
Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
+30 2310 994364
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΔΠΜΣ Μουσειολογία
Συνημμένα αρχεία