Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2013.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ θεωρεί αβάσιμη την πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ.

Η παραπομπή αυτή δυναμιτίζει το διάλογο για την επίλυση του προβλήματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων στο σύνολο των θιγόμενων πανεπιστημίων και για το λόγο αυτό πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα.