Ενημέρωση για το θέμα της θέρμανσης στο ΑΠΘ

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Στη σημερινή της συνεδρίαση (3-12-2013), η Σύγκλητος του ΑΠΘ, συζήτησε το θέμα της θέρμανσης στο ΑΠΘ και αποφάσισε τα παρακάτω:

 

  1. Να εκφραστούν ευχαριστίες στο θερμαστή και τους άλλους εργαζόμενους του ΑΠΘ που, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και παρά τα αισθήματα πικρίας και απογοήτευσης, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να μπορεί το ΑΠΘ να εκπληρώνει τις ακαδημαϊκές του λειτουργίες.
  1. Να ζητήσει από τους εν λόγω εργαζόμενους, για όσο διάστημα θα διαρκέσει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Παιδείας, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΑΠΘ.
  1. Για τις εκτός κεντρικής πανεπιστημιούπολης υποδομές, όπου δεν υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, το πρόβλημα του ελλείμματος πετρελαίου οφείλεται στο γεγονός ότι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που, σύμφωνα με το νόμο, οφείλει να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Προς τούτο αποφασίστηκε να βρεθεί μια πρόσκαιρη λύση για να καλυφθούν οι ανάγκες σε πετρέλαιο των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι τα Χριστούγεννα. Επίσης, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, θα γίνει συνάντηση του εντεταλμένου συμβούλου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κου Ιωάννου, με τον Αναπληρωτή Πρύτανη - Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητή Ιωάννη Παντή, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθηγητή Σπυρίδωνα Κέλλη και τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, καθηγητή Δημήτριο Ναζίρη, για την επίλυση του προβλήματος.
  1. Τέλος, για πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον, έχουν συζητηθεί και θα δρομολογηθούν λύσεις εκτάκτου ανάγκης.

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
η οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα, καθώς και η ευρύτερη δημοσιοποίηση του (επερωτήσεις, συζήτηση στα ΜΜΕ) θεωρούμε ότι αναδεικνύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την Διαθεσιμότητα και βοηθάει στην κατανόησή του από την Πολιτεία καθώς και στην επίλυσή του.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)