Η θέση του ΑΠΘ στις λίστες κατάταξης της QS για το 2014/15

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ και η Επιτροπή Παρακολούθησης Διεθνών Συστημάτων Ταξινόμησης και Κατάταξης των Πανεπιστημίων θα ήθελαν να σας ενημερώσουν ότι, σύμφωνα με την κατάταξη του διεθνούς οργανισμού QS[1] για το 2014/15, το ΑΠΘ[2] βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 461-470 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης[3] και στην 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, βελτιώνοντας ελαφρά την περυσινή του θέση στην παγκόσμια κατάταξη (471-480), καθώς και την βαθμολογία του.

Επιπλέον, το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης σε έναν από τους 5 επιστημονικούς κλάδους (faculty areas) της QS και συγκεκριμένα στον κλάδο Engineering and Technology (θέση 164). Ακόμη, το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης σε 5 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, που αποτελούν υπο-περιοχές των 5 επιστημονικών κλάδων, και συγκεκριμένα στους κλάδους Engineering – Chemical / Civil & Structural / Electrical & Electronic, Environmental Sciences και Earth & Marine Sciences.

Το ΑΠΘ είχε καλές επιδόσεις στα κριτήρια της «φήμης» στους ακαδημαϊκούς κύκλους (θέση 297), της «φήμης» μεταξύ των εργοδοτών των αποφοίτων του (θέση 373), καθώς επίσης και του μέσου αριθμού των ετεροαναφορών σε εργασίες των καθηγητών και λεκτόρων του (θέση 386). Οι δείκτες στους οποίους το ΑΠΘ υστερεί είναι ο λόγος φοιτητών προς διδακτικό προσωπικό και η διεθνής διάσταση (διδακτικό προσωπικό και φοιτητές από το εξωτερικό). Πρέπει να τονιστεί ότι στον αριθμό των φοιτητών υπολογίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι (ενεργοί και μη). Εκτενέστερη αναφορά στην μεθοδολογία και στους δείκτες της QS γίνεται στο τέλος του κειμένου.

Η προαναφερθείσα μικρή άνοδος μας ικανοποιεί, δεδομένου ότι το ΑΠΘ είναι το μεγαλύτερο πολυθεματικό πανεπιστήμιο της χώρας, με 41 Τμήματα, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί ο αγώνας για τη διαρκή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας πρέπει να είναι συνεχής.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η παρακολούθηση της θέσης του ΑΠΘ στα διεθνή συστήματα κατάταξης πραγματοποιείται για λόγους αυτογνωσίας, αξιοποιούνται, δηλαδή, απλά ως εργαλείο.

Για όσους ενδιαφέρονται, ακολουθεί σύνοψη της μεθοδολογίας της QS, ενώ η πλήρης αναφορά για το ΑΠΘ επισυνάπτεται.

 

Η μεθοδολογία της QS World University Rankings

Στην μεθοδολογία της QS τόσο για την γενική κατάταξη[4], όσο και για τα επί μέρους επιστημονικά πεδία[5] χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

  • Ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτούνται για την κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Στην έρευνα του 2013 χρησιμοποιήθηκαν 62,000 ερωτηματολόγια από ακαδημαϊκούς που προέρχονται από περισσότερες από 140 χώρες. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 50% (science, technology) έως 90% (literature), ενώ στην γενική κατάταξη έχει βάρος 40%.
  • Έρευνα ερωτηματολογίων εργοδοτών. Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Στην έρευνα του 2013 χρησιμοποιήθηκαν 27,900 ερωτηματολόγια από περισσότερες από 130 χώρες. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ποιότητα διδασκαλίας των πανεπιστημίων. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 10% (life and natural sciences, social sciences, humanities) έως 40% (accounting, finance), ενώ στην γενική κατάταξη έχει βάρος 10%.
  • Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό εργασιών. Ο τομέας μιας εργασίας δεν καθορίζεται από το Τμήμα από το οποίο προέρχονται οι συγγραφείς, αλλά από τον κύριο επιστημονικό τομέα των περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι εργασίες, ο οποίος καθορίζεται από τον κωδικό ASJC (All Science Journal Classification). Τα διεπιστημονικά περιοδικά δεν συμπεριλαμβάνονται. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 0% (literature) έως 25% (life and natural sciences), ενώ στην γενική κατάταξη έχει βάρος 20%.
  • Λόγος φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την αφοσίωση του πανεπιστημίου στη διδασκαλία και ισχύει μόνο για την γενική κατάταξη, με βάρος 20%.
  • Διεθνής διάσταση. Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για την γενική κατάταξη και αναλύεται σε δύο υπο-κριτήρια, αυτό του ποσοστού των αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα (με βάρος 5%) και το ποσοστό των αλλοδαπών μελών καθηγητών-λεκτόρων που εργάζονται στο ίδρυμα (με βάρος 5%).
  • H-index: Αυτό το κριτήριο ισχύει μόνο για τα επί μέρους επιστημονικά πεδία. Πρόκειται για το γνωστό μας h-index, αλλά προσαρμοσμένο σε ομάδες εργασιών. Συγκεκριμένα, προσμετράται ο αριθμός ετερο-αναφορών για κάθε εργασία του ιδρύματος πάνω στον συγκεκριμένο τομέα και ο αριθμός h-index υποδηλώνει ότι h εργασίες έχουν πάνω από h αναφορές. Χρησιμοποιούνται 2 δείκτες, το h1 που αφορά τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκοντες σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και το h2 που αφορά τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκοντα MONO σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Οι δύο δείκτες συναθροίζονται (μέσος όρος) με βάρος διπλάσιο στον h2. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 0% (literature) έως 25% (life and natural sciences).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειδικά-τεχνικά θέματα: Αναπλ. Καθηγητής κ. Ν. Βασιλειάδης (nbassili@csd.auth.gr. 2310-997913)

Γενικά θέματα: Α. Τζανεράκη (modip@auth.gr, 2310-996703)

Ο Πρύτανης,

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας

 

[1] Η λίστα κατάταξης QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com/) κατατάσσει τα 800 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (ανάμεσα σε περισσότερα από 3000) και εκδίδεται από την εταιρεία Quacquarelli Symonds από το 2004.

[2] http://www.topuniversities.com/node/2155/ranking-details/world-university-rankings/2014

[3] http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014

[4] http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology

[5] http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-tables/

Συνημμένα αρχεία