Σεμινάριο από το ΚΕΣΥΨΥ ΑΠΘ για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/τριες

Με την έναρξη του καινούριου ακαδημαϊκού έτους και προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη ΔΕΠ στο έργο τους, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) διοργανώνει σεμινάριο με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/τριες.

Με αυτό το στόχο το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ) του Α.Π.Θ καλεί το διδακτικό προσωπικό του Α.Π.Θ σε ενημερωτικό σεμινάριο, με θέμα «Συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες – Ο ρόλος των διδασκόντων».

Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε τα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες και πώς αυτά εκφράζονται στην καθημερινή τους ζωή και επηρεάζουν τη συμμετοχή στις σπουδές τους.  Ακόμα, θα υπάρχει η ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν οι διδάσκοντες/ουσες στην αλληλεπίδρασή τους με τους/τις φοιτητές-τριες και στη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτήν.  Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις για την βελτίωση της επικοινωνίας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των φοιτητών/τριών.

Εισηγήτρια:    κ.  Πανέρα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.,  Α.Π.Θ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 13/11/2014, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αχιλλέας Πανέτσος» της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας (ονοματεπώνυμο, σχολή, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην κ. Κυργιαφίνη, μέσω e-mail: linaki@auth.gr ή τηλεφωνικά, στο 2310 991376.

 

ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ Α.Π.Θ.