Ζωντανή Μετάδοση της Ακρόασης Υποψηφίων Πρυτάνεων

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, και μεταξύ 11:00 και 13:00, θα διεξαχθεί η ζωντανή μετάδοση της ακρόασης των υποψηφίων Πρυτάνεων:

  1. Καθ. κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη
  2. Καθ. κ. Περικλή Μήτκα

η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από αυτή την ιστοσελίδα.
 

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται επωνύμως μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, στις 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση debate-elections2015@auth.gr με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Για την ομαδοποίησή τους οι ερωτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα, μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Ακαδημαϊκά θέματα: εκπαίδευση-έρευνα
  2. Οικονομικά Θέματα
  3. Θέματα Διοίκησης
  4. Καθημερινότητα και Γενικά θέματα

Τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι σύντομα και περιεκτικά (μέχρι 140 χαρακτήρες).
Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση σε ανοιχτή ακρόαση των υποψηφίων προς εκλογή Πρυτάνεων εδώ