Ανακοίνωση για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία Ανάδειξης Πρύτανη ΑΠΘ

 1. Με απόφαση του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών για την Ανάδειξη Πρύτανη του ΑΠΘ, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015, από 09:00 μέχρι 17:00.
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν και Καθηγητές και Λέκτορες που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια χωρίς, μάλιστα, να χρειάζεται να προβούν σε διακοπή της αδείας τους.
 3. Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους ψηφοφόρους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο ΑΠΘ, που θα περιλαμβάνει το σύνδεσμο της εκλογικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό οι ψηφοφόροι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να είναι ΕΝΕΡΓΟΣ ο ιδρυματικός τους λογαριασμός (εκτός αν έχουν ορίσει προώθηση των μηνυμάτων αυτού σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση) και να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα τους. Οι ψηφοφόροι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση του λογαριασμού τους από το περιβάλλον https://accounts.auth.gr δίνοντας για να εισέλθουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να τον ανανεώσουν αυτόματα αν έχει λήξει. Με τα ίδια στοιχεία έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.auth.gr.
 4. Για να βεβαιωθούν όλοι οι ψηφοφόροι ότι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, στις 11.00 π.μ. Στο μήνυμα θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τον τρόπο και τη διαδικασία ψηφοφορίας. Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιήσει προώθηση των μηνυμάτων του ιδρυματικού τους λογαριασμού σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τότε θα λάβουν το ενημερωτικό μήνυμα σε αυτή.
 5. Όσοι ψηφοφόροι δε λάβουν το παραπάνω ενημερωτικό μήνυμα, παρακαλούνται αμέσως να κάνουν τις εξής ενέργειες:
  5α) Να συνδεθούν στο περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://webmail.auth.gr και να βεβαιωθούν ότι το μήνυμα δεν περιέχεται στα Εισερχόμενα της Αλληλογραφίας τους. Στο ίδιο περιβάλλον να ελέγξουν την πληρότητα της γραμματοθυρίδας του ιδρυματικού τους λογαριασμού και αν έχει φθάσει το 100% να φροντίσουν να απελευθερώσουν χώρο άμεσα.
  5β) Να συνδεθούν στη διεύθυνση https://accounts.auth.gr, με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού τους (username – password) και να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν μηνύματα σφάλματος και ότι ο λογαριασμός είναι σε ισχύ.
  5γ) Όσοι έχουν ενεργοποιήσει «Προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» (https://accounts.auth.gr/mail/mailForward.php), θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν ορίσει τη σωστή διεύθυνση και να δουν το ενημερωτικό μήνυμα σε εκείνη τη θυρίδα.

Αν κανένας από τους παραπάνω λόγους μη λήψης του ενημερωτικού μηνύματος δεν συντρέχει ή υπάρχει οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης στη γραμματοθυρίδα του ιδρυματικού λογαριασμού, οι ψηφοφόροι θα πρέπει οπωσδήποτε και το συντομότερο να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλέφωνο 2310 999000 ή να στείλουν e-mail στη διεύθυνση support@auth.gr ή fax στο 2310 999100, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα τους βοηθήσει.

Το Όργανο Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών