Αναπαραγωγή της Ανοικτής Ακρόασης Υποψηφίων Πρυτάνεων

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι η ακρόαση των δύο υποψηφίων Πρυτάνεων:

Καθηγητή κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη

&

Καθηγητή. κ. Περικλή Μήτκα

που πραγματοποιήθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου στις 12.01.2015  μεταξύ 12:00 και 14:00 μ., είναι διαθέσιμη, για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν, από το σύνδεσμο http://www.auth.gr/video/18119

 

Πληροφορίες-επικοινωνία