Αποτελέσματα Εκλογών ανάδειξης Πρύτανη του ΑΠΘ μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2015

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος σας προωθεί μήνυμα του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη του ΑΠΘ

Η εκλογική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη Πρύτανη του ΑΠΘ οδήγησε στην ανάδειξη του καθ. κ. Περικλή Μήτκα ως νέου Πρύτανη. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας εμφανίζονται παρακάτω.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων ανέρχεται σε 2.012
Ο αριθμός των ψηφισάντων ανέρχεται σε 1.606
Ο αριθμός των λευκών ψήφων ανέρχεται σε 67

Εξ αυτών έλαβαν:

Ανδρέας Γιαννακουδάκης  261 ψήφους, ήτοι ποσοστό 16,96% των εγκύρων ψήφων
Περικλής Μήτκας  1.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 83,04% των εγκύρων ψήφων

Το Όργανο Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών