Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενημερώνει για την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016.

 

Όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=322.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων  είναι η 6η Μαρτίου 2015.         

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 18/02/2015 @ 12:32