Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να σιτίζονται στην Π.Φ. Λέσχη κατά το εαρινό εξάμηνο και δεν έχουν  καταθέσει τη σχετική αίτηση, να το κάνουν μέχρι και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Επίσης οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για σίτιση αλλά δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, παρακαλούνται να το πράξουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΦΛ

Προέλευση Ανακοίνωσης Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. στις 27/02/2015 @ 16:22