Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Οδηγός ΠΜΣ ΑΠΘ
Οδηγός ΠΜΣ ΑΠΘ

 

Αναζητήστε όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται στο ΑΠΘ στο νέο
Οδηγό ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Πηνελόπη Συμεωνίδου
Τ: 
2310996743
Συνημμένα αρχεία