Πρόσκληση για συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Γυναίκα", από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Γυναίκα"
Πρόσκληση για συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Γυναίκα"
Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Γυναίκας, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Γυναίκα”.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση με φωτογραφίες τους έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενοι/ες σε εργολαβίες).
 
Η υποβολή των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνει έως την 1η Μαρτίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

authphotoexpo@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, δείτε την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής.
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Απόστολος Χατζητριανταφύλλου
Τ: 
2310 996903
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία