Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη Κοσμητόρων Σχολών & Προέδρων Τμημάτων  

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Κοσμητόρων Σχολών & Προέδρων Τμημάτων

------------

Προκηρύξεις Εκλογών για ανάδειξη Κοσμητόρων Σχολών 2017

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Νομική Σχολή

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Προκηρύξεις Εκλογών για ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων 2017

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Τμήμα Θεάτρου

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Θεολογίας

Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Οδοντιατρικής

Τμήμα Φαρμακευτικής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Γεωλογίας

 

Πρακτικά Συνεδριάσεων Εφορευτικών Επιτροπών

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Σχολή Επιστημών Υγείας

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/08/2017 @ 14:43