Λήξη 24ωρης Λειτουργίας Φοιτητικού Αναγνωστηρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 24/ωρη λειτουργία του Φοιτητικού αναγνωστηρίου θα ισχύσει έως και την Κυριακή 1/10/2017.