Σας ενημερώνουμε ότι η 24/ωρη λειτουργία του Φοιτητικού αναγνωστηρίου θα ισχύσει έως και την Κυριακή 1/10/2017.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/09/2017 @ 14:33