Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι oι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής  θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και
την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017,
μέσω της ιστοσελίδας του, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες υποβολής της αίτησης στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Σπουδών στις 04/10/2017 @ 13:44