Πληροφορούμε τους αιτούντες για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης ότι σήμερα 08-11-2017 ανακοινώθηκε ο Δεύτερος Πίνακας Εισδοχής που περιλαμβάνει αναπληρωματικούς προς κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από μη ανταπόκριση των δικαιούχων του Πρώτου Πίνακα Εισδοχής, καθώς και τους νέους Πίνακες Κατάταξης ανά κατηγορία στους οποίους έχουν προστεθεί οι νέες αιτήσεις και έχουν απαλειφθεί από αυτούς όσοι έγιναν δεκτοί και όσοι απορρίφθηκαν.

Οι εγγραφές των δικαιούχων του Δεύτερου Πίνακα Εισδοχής στην Εστία θα πραγματοποιούνται από αύριο 09-11-2017 και έως τις 24-11-2017, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00.

Προέλευση Ανακοίνωσης Φοιτητικές Εστίες στις 08/11/2017 @ 13:16