Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Education, Audiovisual and Culture Executive Agency διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με webstreaming, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 - 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-new-call-for-proposals-erasmus-plus-knowledge-alliances_en

Γενικές πληροφορίες για τις δράσεις Erasmus+ KA2:

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/11/2017 @ 12:39