Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 7690/20.11.2017 πρυτανική πράξη, για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν στην ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ, και ενός αναπληρωτή αυτού, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, οι οποίες διαβιβάστηκαν με το αρ. πρωτ. 8193/22.11.2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και την απουσία τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των παρακάτω ως υποψηφίων (αλφαβητικά):

Γρηγοριάδης Νικόλαος του Προκοπίου

Θεσσαλονικεύς Δημήτριος του Ηλία

Ναλμπάντη Ελένη του Σταύρου

Φράγκου Σοφία του Βασιλείου

Παρακαλείστε για την προβλεπόμενη ανάρτηση του συνημμένου πίνακα υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΦΗΚΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 22/11/2017 @ 15:11