Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για πρόγραμμα Erasmus Mundus Joint Master Degreee MEDfOR

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τον ιστότοπο του προγράμματος http://www.medfor.eu/howtoapply

Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία των Erasmus Mundus Joint Master Degrees: https://eurep.auth.gr/el/programmes/erasmus_mundus 

 

We are welcoming applications to the Erasmus Mundus Master Programme: MEDfOR - Mediterranean Forestry and Natural Resources Management. 

 The master lasts two years, and classes will start in September of 2018.

 Successful candidates will have the opportunity to study in two or three different European Universities to get a double or a triple master degree.

 The Programme welcomes students from all over the world.

 Deadlines:

 - Erasmus Mundus Scholarships: 3 March 2018

 - Self-funded non- EU student - 15 May 2018

 - Self-funded EU student - 30th June 2018

Application procedures  may be checked at http://www.medfor.eu/howtoapply

Contacts: medfor@isa.ulisboa.pt

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 05/12/2017 @ 14:14