Η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ σας ενημερώνει ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία του Πανεπιστημίου με τον ΟΑΣΘ  για το επόμενο έτος και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να μη καταθέτετε χρήματα στο σχετικό λογαριασμό.

Γραμματεία Επιτροπής Υγείας 

 

 

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Δημήτριος Νίκου
Τ: 
2310995386
Προέλευση Ανακοίνωσης Επιτροπή Υγείας στις 12/12/2017 @ 11:24