Γνωρίστε και επιλέξτε το πρώτο αντικείμενο της νέας συλλογής αναμνηστικών του ΑΠΘ.

Διαστάσεις         14  x  21 cm           7,50€

Διαστάσεις         17  x  24 cm           8,50€

Προμηθευτείτε το από το Φωτοτυπικό Κέντρο του ΑΠΘ στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και στο τηλέφωνο (2310)995309.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 13/12/2017 @ 17:18