Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων και Δ.Ε. των Eλληνικών Πανεπιστημίων, Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 04/01/2018 @ 16:51