Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2018, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., το μάθημα Ιταλική γλώσσα Β2 – Italian language B2 (κωδικός: ΙΤΑΛ-Β2Β)  (απόφαση ΓΣ αριθμ.12/17-1-2018).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 21/2/2018-1/6/2018, Τετάρτη 16:15-18:30 στην Αίθουσα Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Β1, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση ή με βεβαίωση παρακολούθησης B1 από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ

 

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ελένη Κουτούση

E: 

Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στις 08/02/2018 @ 9:03