Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ότι ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών με σκοπό την έκδοση του 10ου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας του με τίτλο «Θεσσαλονίκη». Τα θέματα της Επετηρίδας καλύπτουν τους τομείς της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας, Γλωσσολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Λογοτεχνίας, Μνημειακής Τοπογραφίας και Πολεοδομίας. Οι εργασίες θα παραδίδονται στα ελληνικά, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (γραμμ. Times New Roman, μεγ.12, διάστ.1,0) και δε θα ξεπερνούν τις 20 σελίδες. Σε περίπτωση που την εργασία συνοδεύουν εικόνες θα πρέπει αυτές να παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .tif, ανάλυση 300dpi) και να συνοδεύονται από άδεια για τη δημοσίευσή τους.  

 

Η συγκέντρωση των εργασιών θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Πρόσκληση 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
2310 264668
2310 274167

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κατερίνα Κρικώνη και Παυλίνα Μαργαρίτου στα τηλέφωνα του Κέντρου Ιστορίας: 2310 264668 & 2310 274167,

e-mail: k.krikoni@thessaloniki.gr και po.margaritou@thessaloniki.gr,

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 09/03/2018 @ 9:27