Η προ-θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΟΚ!Thess (https://okthess.gr/el/), μέλος της οποίας είναι το ΑΠΘ, άνοιξε το νέο κύκλο αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία στις 23 Απριλίου!

Το ΟΚ!Τhess προσφέρει χώρο εργασίας και ένα ολοκληρωμένο 3μηνο πρόγραμμα υποστήριξης σε εν δυνάμει επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και να έρθουν σε επαφή με την αγορά καθώς και τη δημιουργική επιχειρηματική κοινότητα της πόλης. 

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Μοντέρνος χώρος εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες

  • Γρήγορο internet έως 100mbps

  • Εβδομαδιαία συνάντηση απολογισμού και προγραμματισμού με τον coach

  • Δικτύωση και μέντορινγκ

  • Συναντήσεις με μέλη της δημιουργικής κοινότητας

  • Δωρεάν εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού

  • Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές

Αίτηση συμμετοχής: https://okthess.gr/el/apply/?=auth

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Γραφείο HM 04
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
t: (+30) 2310994034/ 21
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/03/2018 @ 13:58