Κανονική λειτουργία Φοιτητικού και Επιστημονικού Αναγνωστηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Από σήμερα Παρασκευή και ώρα 8 πμ μετά τη πλήρη υδροδότηση της ΕΥΑΘ, τα  Αναγνωστήρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Φοιτητικό και Επιστημονικό)  επανέρχονται στη κανονική τους λειτουργία.

 

Αικατερίνη Νάστα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Katerina Nasta
Library Director
Central Library Aristotle University of Thessaloniki
email: nasta@lib.auth.gr