Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ ως αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία  περιλαμβάνει  Παιδικό Σταθμό (για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως  5 ετών) και  Νηπιαγωγείο. Διοικείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), που επικουρείται στο έργο του από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, μέλη του οποίου είναι καθηγητές του ΑΠΘ.

Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου, με επίκεντρό μας το παιδί και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό συναισθηματικά περιβάλλον, όπου το κάθε παιδί θα αγαπήσει και θα συμμετέχει στη μάθηση, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και θα αναπτυχθεί ολόπλευρα και δημιουργικά.

Το Παιδικό Κέντρο αξιοποιεί έμπειρες παιδαγωγούς, υπό την εποπτεία καθηγητών/τριων του ΑΠΘ που απαρτίζουν την Επιστημονική Επιτροπή του και λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, που πλαισιώνονται από ένα μοναδικό σε φυσικό περιβάλλον υπαίθριο χώρο. Εξασφαλίζει, με αυτόν τον τρόπο, την παροχή υψηλού επιπέδου παιδαγωγικών υπηρεσιών,

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2018-2019 στις παρακάτω ημερομηνίες: από Τρίτη 2 Μαΐου έως και Πέμπτη 31 Μαΐου* στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολη, όπισθεν ΑΧΕΠΑ) και ώρες 7:30 - 17:00.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστοχώρο του Παιδικού Κέντρου: http://www.paidiko.auth.gr/el/node/274

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310  995531, κ. Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια
2310 995039, 2310  995130 κ. Ιωάννου, Γραμματέας                                 
Fax: 2310 995039

 

(*Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για νέες εγγραφές και όχι για την επανεγγραφή παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ)

Ακόμη, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 - 18:00 θα υλοποιηθεί δράση, με παιχνίδια στην αυλή του Παιδικού Κέντρου, για όλα τα παιδιά και τους γονείς  που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις εγκαταστάσεις του.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 16/04/2018 @ 10:37