ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθμ. 409/2018 για την προμήθεια «Ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», προϋπολογισμού 157.934,12€ με ΦΠΑ, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11-5-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω καθυστέρησης συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ευαγγελία Κουλιακιώτη

E: 

Τ: 
2310996871
F: 
2310996907
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Προμηθειών στις 10/05/2018 @ 12:41