Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» διοργανώνεται στη Φιλοσοφική Σχολή βιωματικό σεμινάριο το οποίο επιδιώκει  να παρουσιάσει βασικά ζητήματα/θεματικές σχετικά με την εξάρτηση και την απεξάρτηση:

  • Χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες
  • Επισκόπηση των βασικών κατηγοριών ψυχοτρόπων ουσιών
  • Παρουσίαση βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της εξάρτησης και συγκριτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων κάθε προσέγγισης
  • Μύθοι και πραγματικότητες γύρω από την εξάρτηση και τον εξαρτημένο
  • Πολιτικές πρόληψης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις:

  • Δευτέρα 14/05: 14:00-16:30
  • Δευτέρα 21/05: 14:00-16:30

στην αίθ. 215 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων και συμμετεχουσών τα είκοσι άτομα (20). Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο mail: https://goo.gl/forms/jxndHoieT4O4RCtz2.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών στις 11/05/2018 @ 11:06