Συγκρότηση Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στα ΑΕΙ

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις Προσκλήσεις των Α.Ε.Ι. που έχουν προχωρήσει στη σχετική διαδικασία και να συμμετέχετε με αίτηση υποψηφιότητας, ακολουθώντας τις οδηγίες κάθε Πρόσκλησης.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο