Το ΑΠΘ καταδικάζει την επίθεση του Σαββάτου

Το ΑΠΘ καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονική επίθεση κατά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έξω από την κεντρική πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, και η οποία ευτυχώς δεν είχε θύματα.

Το δυσάρεστο περιστατικό του Σαββάτου συνιστά έγκλημα κατά της ζωής και σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (άρθρο 3 § 2) «επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων, καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής».

Το ΑΠΘ έχει δηλώσει και ενημερώσει επανειλημμένα την κοινωνία ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων παραβατικότητας, διότι εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να αποτρέψει ούτε να αντιμετωπίσει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες και ζητά πάντα τη συνδρομή των Οργάνων της Πολιτείας. Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο Νόμος πρέπει να εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια, όπως εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.