Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισδοχής παλαιών φοιτητών ΑΠΘ έως τις 02-07-2018.

Προέλευση Ανακοίνωσης Φοιτητικές Εστίες στις 18/06/2018 @ 7:17