H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση με αριθμό 707/12.06.2018 αποφάσισε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4521/2018, όπως ισχύει.

Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο.  Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

2. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε

Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018.

Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αποτελείται από επτά (7) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Πέντε (5) από τα μέλη θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα προσόντα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

Θεολογική Σχολή
Φιλοσοφική Σχολή
Σχολή Θετικών Επιστημών
Νομική Σχολή
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πολυτεχνική Σχολή
Σχολή Καλών Τεχνών
Παιδαγωγική Σχολή
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

3. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του

Ν.4521/2018, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018.

4. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι ακόλουθες:

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να εκπονηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και ότι συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει, είτε προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

5. Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων.

Τα Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, ως ακολούθως:

Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Mέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

6. Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.rc.auth.gr, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.auth.gr.

7. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις

υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την 5η Ιουλίου και ώρα 14:30.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proposals@rc.auth.gr. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας» και να περιλαμβάνει ως συνημμένα αρχεία την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.

8. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αξιολογήσει τις παραπάνω Αιτήσεις Υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθ. 22 και την παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018.

Η Ε.Η.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 18/06/2018 @ 10:15