ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων 
  3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 23/07/2018 @ 9:58