Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εισαγωγής πρωτοετών φοιτητών από την ημερομηνία επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΑΠΘ από το Υπουργείο Παιδείας και για 25 ημέρες έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο γραφείο Επιμελητείας που βρίσκεται δεξιά στο ισόγειο της Α Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησίες Θεσσαλονίκης, 54636, έναντι κλινικής Κυανός Σταυρός Euromedica, εργάσιμες ημέρες από 08:00 - 14:30. Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα πληροφορηθείτε στην σελίδα http://www.auth.gr/sites/default/files/dikaiologitika_aitisis_proptyhiakon_protoeton_foititon.pdf

Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 
2310210314
F: 
2310210370
Προέλευση Ανακοίνωσης Φοιτητικές Εστίες στις 10/08/2018 @ 9:26