Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του κεντρικού εστιατορίου της ΠΦΛ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εστίασης των φοιτητών μας.

Εξ αιτίας των εργασιών αυτών και για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, η παροχή του συσσιτίου για το ως άνω διάστημα, θα γίνεται αποκλειστικά στον χώρο της άνω Λέσχης.

 
Από το ΔΣ της ΠΦΛ
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 10/09/2018 @ 15:05