Με χαρά σας παρουσιάζουμε τα πρώτα αναμνηστικά με το νέο εμπορικό λογότυπο του ΑΠΘ. Το νέο εμπορικό λογότυπο είναι το αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας και από την επιτροπή επελέγη η πρόταση της εταρείας Red Creative. Στην επιτροπή συμμετείχαν οι: Ξενής Σαχίνης, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, Ματούλα Σκαλτσά, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Γιώργος Λιαμάδης Επίκουρος Καθηγητης Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Καλών Τεχνών και Αναστασία Λάππα, Προϊσταμένη Διοικήσεως της ΕΑΔΠ-ΑΠΘ ΑΕ. Της Επιτροπής προήδρευσε ο Αναπληρωτής Πρύτανη και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ Νίκος Βαρσακέλης.

Το νέο λογότυπο δεν αντικαθιστά το επίσημο λογότυπο του ΑΠΘ αλλά θα χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς όπως αναμνηστικά, υλικό συνεδρίων κ.α.

Τα νέα αναμνηστικά πωλούνται στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης.

Για πληροφορίες: κ. Δ. Διονυσιάδης τηλ. 2310 9 91365

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 27/09/2018 @ 13:52