Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του ΔΜΠΣ με τίτλο «Βιολογική Γεωργία - Organic Farming”

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 19/10/2018 του ΔΜΠΣ με τίτλο «Βιολογική Γεωργία - Organic Farming”. Συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και του RUDN University of Moscow (Ρωσία).

Περισσότερες πληροφορίες http://www.agrofor.auth.gr/μεταπτυχιακο-προγραμμα-σπουδων