Προκήρυξη Προγράμματος «Tο φύλο στο Βυζάντιο – Ιδεολογική, Αρχαιολογική και Εικαστική Προσέγγιση»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ θα υλοποιήσει Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ με τίτλο «Tο φύλο στο Βυζάντιο – Ιδεολογική, Αρχαιολογική και Εικαστική Προσέγγιση».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει μέσα από την μελέτη των φύλων στο Βυζάντιο, τον προσδιορισμό τους, τη διαμόρφωση των σχέσεων τους, την αξιολόγηση και τη θέση τους στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια  της πρωτοβυζαντινής, μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο (4ος-15ος αι.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί περαιτέρω στην εξέταση ποικίλων παραμέτρων του θέματος ώστε να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι και ερευνητές με το ζήτημα της μελέτης των φύλων στη βυζαντινή κοινωνία. Είναι σαφές ότι από επιστημολογικής απόψεως δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό πρόσημο του θέματος με την εξέταση επιλεκτικών και επιμέρους ζητημάτων, ενίοτε αντισυμβατικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν η διαφορετική θέση και ισχύς των ανδρών και των γυναικών στη βυζαντινή κοινωνία, τόσο στον μικρόκοσμο του σπιτιού όσο και έξω από αυτό αλλά και στη διοίκηση, θα αναλυθεί η ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη κατηγορία των ευνούχων σε κοσμικό, εκκλησιαστικό και αγιολογικό επίπεδο, θα εξεταστεί η διαμόρφωση της ενδυμασίας και ο προσδιορισμός του φύλου μέσα από αυτήν, ο έλεγχος της εξουσίας και της οικονομίας από τα δύο φύλα,  οι τιμωρητικές διαθέσεις της κοινωνίας έναντι των γυναικών, η επιλογή αμφοτέρων των φύλων για επιμέρους απεικονίσεις.  Σε επίπεδο συμβολισμού θα γίνει συσχετισμός μεταξύ των αγγέλων και των ευνούχων.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων όσο και σε πιο εξειδικευμένους ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αρχαιολογία, τέχνη και πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου.

Τρόπος Επιλογής

- Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (προτεραιότητα θα δοθεί στους αποφοίτους τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Τέχνης).

- Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους (επιλογή με βάση το πτυχίο και το βαθμό του) έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δομή Προγράμματος – Περιγραφή Μαθημάτων

Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Θα πραγματοποιηθούν 26 ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δεκατρία δίωρα μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 έως 18:00).

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

1) ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. «ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΙΚΗ ΔΙΟΦΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΔΙΟΓΕΝΕΙΑΣ»: Η μαρτυρία των ψηφιδωτών δαπέδων για τα δύο φύλα και τις μεταξύ τους σχέσεις στην κατοικία της ύστερης αρχαιότητας.

2) ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Οι ευνούχοι και η πολυσχιδής δράση τους στη βυζαντινή αυλή κατά τον 9ο-12ο αιώνα

3) ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ. Γυναίκες χορηγοί: Η συμβολή της Ευδοκίας Παλαιολογίνας στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Τραπεζούντας.

4) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η Ανδροπαρέα της Χαλκίδας: μία εταιρεία μισθοφόρων στο ύστερο Βυζάντιο.

5) ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η απεικόνιση των γυναικείων μορφών στα βυζαντινά νομίσματα της περιόδου 1204-1453.

6) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι κούπες του έρωτα: Ανδρικές και γυναικείες μορφές σε μεσαιωνικά αγγεία από την Ρόδο.

7) Τα πολυτελή δώρα του γάμου στην Ύστερη Αρχαιότητα.

8) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Απεικονίσεις κολαζομένων γυναικών.

9) ΕΝΔΥΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, Ανδρική ταυτότητα και ένδυμα στο Βυζάντιο.

10) Ενδυμασία και φύλο στο Βυζάντιο.

11) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ΑΓΙΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ. Οι ευνούχοι στην Ορθόδοξη τέχνη.

12) Συσχετισμοί και αναλογίες αγγέλων και ευνούχων στο Βυζάντιο.

13) ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η γυναικεία μορφή σε νομίσματα και σφραγίδες της βυζαντινής περιόδου.

Χώρος διεξαγωγής – Πιστοποίηση – Κόστος συμμετοχής

  • Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η αίθουσα σεμιναρίων του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Βασ. Όλγας 36, 1ος όροφος,  κτήριο «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη).  
  • Με το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 7-11-2018 μέχρι 18-11-2018 και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ:

http://diaviou.auth.gr/kve18_semoglou

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310992002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kbe.auth.gr   

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

      Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                          Αθανάσιος Σέμογλου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων       Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και 

                                                                                                 Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και
                                                                                                            Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Γεώργιος Πούλιος
Τ: 
2310992002
F: 
2310992004