ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ 2019

Κυκλοφόρησαν τα ημερήσια ημερολόγια του Πανεπιστημίου μας για το 2019.
Διατίθενται σε δύο μεγέθη με μαλακό ή σκληρό εξώφυλλο.

17*25 cm    με σκληρό εξώφυλλο           7,50€
14*21 cm    με εύκαμπτο εξώφυλλο        8,00€

Τα ημερολόγια διατίθενται στο Πωλητήριο Αναμνηστικών στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης και στο Φωτοτυπικό Κέντρο στο Ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

τηλ. επικοινωνίας 2310 996919