Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης είναι πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη από το 2001 με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι αφενός η υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες ουσίες/αλκοόλ ή το διαδίκτυο/τυχερά παιχνίδια και αφετέρου η υποστήριξη του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος.

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του προγράμματος είναι η ευελιξία και εξατομίκευση στην παροχή υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες και την φάση ζωής που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος.

Αν νιώθεις ότι η σχέση σου με μια ουσία ή το διαδίκτυο/τυχερά παιχνίδια, έχει αρχίσει να γίνεται προβληματική, ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε.

Αν κάποιο φιλικό ή συγγενικό σου πρόσωπο έχει προβληματική σχέση με μια ουσία  ή το διαδίκτυο/τυχερά παιχνίδια και θέλεις να μιλήσεις γι’ αυτό, επικοινώνησε μαζί μας.

Α.Π.Θ.-Τμήμα Ψυχολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Οδυσσέως 19
Τηλέφωνο/Φαξ: 2310500477-8
Συνημμένα αρχεία