Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά φοιτητές του ΑΠΘ για εργασία στα κυλικεία της

Οι  ενδιαφερόμενοι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν την αίτησή τους αποκλειστικά στην ηλεκτρονική φόρμα http://eadp.auth.gr/el/forma_eadp_students  μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ: http://eadp.ad.auth.gr/ (Ανακοινώσεις).