Αποφάσεις 89ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις της 89ης Συνόδου Πρυτάνεων και Δ.Ε. των Eλληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε 13-15 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα.

Συνημμένα αρχεία