Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του ΕΛΙΔΕΚ

Σας ενημερώνουμε για την με Α.Π. 8127/08.01.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Συνημμένα αρχεία