Ιταλική γλώσσα Β1-

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., το μάθημα Ιταλική γλώσσα Β1- Italian language B1- (κωδικός: ΙΤΑΛ-Β1Β) (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 20/02/2019-24/5/2019, Τετάρτη 16:15-18:30 στην Αίθουσα Δ, Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Α2, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση ή με βεβαίωση παρακολούθησης Α2 από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου2019 και ώρα 20:00

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία