ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Μιλώντας επί της... ουσίας»

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

«Μιλώντας επί της... ουσίας»

 

Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» διοργανώνεται στο Τμήμα Ψυχολογίας βιωματικό σεμινάριο σχετικά με την εξάρτηση και την απεξάρτηση:

  • Χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες
  • Επισκόπηση των βασικών κατηγοριών ψυχοτρόπων ουσιών
  • Παρουσίαση βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της εξάρτησης και συγκριτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων κάθε προσέγγισης
  • Μύθοι και πραγματικότητες γύρω από την εξάρτηση και τον εξαρτημένο
  • Πολιτικές πρόληψης

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο δίωρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 18 Απριλίου, ώρα 11:00-13:00 στο Ψυχολογικό Εργαστήριο, αίθ. 416 του ν.κ. της Φιλοσοφικής Σχολής.  

Ο αριθμός συμμετεχόντων (20 άτομα) έχει συμπληρωθεί και οι φοιτητές-τριες που θα συμμετάσχουν θα ενημερωθούν προσωπικά με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στο τέλος των συναντήσεων θα παρασχεθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια σεμινάρια στο τμήμα Ψυχολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία