ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας διοργανώνεται στο τμήμα Ψυχολογίας επιστημονικό σεμινάριο με θέμα: «Είναι η εξάρτηση μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος; - Μύθοι και πραγματικότητες που συνοδεύουν το φαινόμενο της εξάρτησης». Η θεματική αυτή επιχειρεί να αποδομήσει την κυρίαρχη αντίληψη της εξάρτησης ως βιολογικής ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν:

  • στη φύση του φαινομένου της εξάρτησης,
  • στις βασικές αιτίες εμφάνισης και διόγκωσης του φαινομένου,
  • στους τρόπους αντιμετώπισής του και τους μύθους που συνοδεύουν κάθε μια από τις παραπάνω θεματικές.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, οι τρόποι που η επιστημονική κοινότητα επιχείρησε ιστορικά να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και θα δοθεί έμφαση στα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα αντιμετώπισης της εξάρτησης που προέρχονται από πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών. Τέλος, θα συζητηθεί η συμβολή των ομάδων αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στο χώρο της υγείας συνολικότερα.

Το σεμινάριο θα βασιστεί στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών, στη δουλειά σε μικρότερες ομάδες εργασίας  και θα εστιαστεί στις ανάγκες και τα ερωτήματα αυτών. Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθεί  επιστημονικό-ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/ις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες του Τμήματος Ψυχολογίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 04/04 10.00-13.00 στο Ψυχολογικό Εργαστήριο, αίθουσα 416 στο Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών τα είκοσι άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κυρία Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Ψυχολογικό Εργαστήριο, αίθουσα 416, Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής 10.00-13.00 έως τις 29/3.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.  

Συνημμένα αρχεία