ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας διοργανώνεται στο τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής επιστημονικό σεμινάριο με θέμα: «Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη της χρήσης ουσιών – Μύθοι και πραγματικότητες που συνοδεύουν το φαινόμενο της εξάρτησης ουσιών, ο ρόλος του παιδαγωγού στην αντιμετώπιση του φαινομένου». Η συγκεκριμένη θεματική επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

  • ποιά τα χαρακτηριστικά και οι αιτίες της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στην εφηβική ηλικία;
  • υπάρχουν εσφαλμένες αντιλήψεις σε σχέση με το φαινόμενο;
  • τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη της χρήσης ουσιών;
  • ποιός ο ρόλος της σχολικής κοινότητας και του παιδαγωγού στην πρόληψη της χρήσης ουσιών και την συνολικότερη προαγωγή υγείας των παιδιών;
  • ποιες παρεμβάσεις πρόληψης θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές;

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  10/05  10:00-13:00 στην αίθ. 111 (Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής).

Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών τα είκοσι (20) άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akisparafelas@gmail.com   έως τις 05/05.

Το μήνυμα πρέπει να φέρει ως θέμα του τον τίτλο του σεμιναρίου και το όνομα του/της συμμετέχοντος/ουσας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/ις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθεί  επιστημονικό-ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής.  

Συνημμένα αρχεία